نمایش دادن همه 15 نتیجه

دستگاه ضبط کنندهXVRاس ویژن مدلS-2516B

۴.۵۷۳.۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط کنندهXVRاس ویژن مدلS-2516B دستگاه ضبط کنندهXVRاس ویژن مدلS-2516B یکی دیگر ازXVR های موجود دربازار می باشد برای دمای

دستگاه ضبط کنندهxvrاس ویژن مدلS-7304BS

۱.۸۶۸.۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط کنندهxvrاس ویژن مدلS-7304BS دستگاه ضبط کنندهxvrاس ویژن مدلS-7304BS یکی دیگر ازxvr های موجود دربازار می باشد برای دمای

دستگاه ضبط کنندهxvrاس ویژن مدلS-7304EN

۲.۱۹۹.۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط کنندهxvrاس ویژن مدلS-7304EN دستگاه ضبط کنندهxvrاس ویژن مدلS-7304EN یکی دیگر ازxvr های موجود دربازار می باشد برای دمای

ضبط کننده 16کانال تحت شبکه داهوا مدل XVR-1B16

۴.۵۰۰.۰۰۰ تومان
ضبط کننده 16کانال مدل XVR-1B16 ضبط کننده 16کانال تحت شبکه داهوا مدل XVR-1B16 یکی دیگر ازXVR های موجود دربازار می

ضبط کننده 16کانال تحت شبکه داهوا مدلXVR-5216AN-S2

۸.۶۰۰.۰۰۰ تومان
ضبط کننده 16کانال مدلXVR-5216AN-S2 ضبط کننده 16کانال تحت شبکه داهوا مدلXVR-5216AN-S2 یکی دیگر ازXVR های موجود دربازار می باشد. و

ضبط کننده 4 کانال تحت شبکه داهوا مدل XVR-1B04-i

۱.۸۲۰.۰۰۰ تومان
ضبط کننده 4 کانال تحت مدل XVR-1B04-i ضبط کننده 4 کانال تحت شبکه داهوا مدل XVR-1B04-i یکی دیگر ازXVR های

ضبط کننده 4 کانال تحت شبکه داهوا مدل XVR-4104HS-S1

۱.۶۸۰.۰۰۰ تومان
ضبط کننده 4 کانال مدل XVR-4104HS-S1 ضبط کننده 4 کانال تحت شبکه داهوا مدل XVR-4104HS-S1 یکی دیگر ازXVR های موجود

ضبط کننده 4 کانال تحت شبکه داهوا مدل XVR-5104 HS-4KL-i

۴.۳۵۰.۰۰۰ تومان
ضبط کننده 4 کانال مدل XVR-5104 HS-4KL-i ضبط کننده 4 کانال تحت شبکه داهوا مدل XVR-5104 HS-4KL-i یکی دیگر ازXVR

ضبط کننده 4 کانال تحت شبکه داهوا مدل XVR-5104HS-i

۲.۹۱۰.۰۰۰ تومان
ضبط کننده 4 کانال مدل XVR-5104HS-i ضبط کننده 4 کانال تحت شبکه داهوا مدل XVR-5104HS-i یکی دیگر ازXVR های موجود

ضبط کننده 8کانال تحت شبکه داهوا مدلXVR-1B08-i

۲.۳۴۰.۰۰۰ تومان
ضبط کننده 8کانال مدلXVR-1B08-i ضبط کننده 8کانال تحت شبکه داهوا مدلXVR-1B08-i یکی دیگر ازXVR های موجود دربازار می باشد. و

ضبط کننده 8کانال تحت شبکه داهوا مدلXVR-5108 HS-4K

۶.۴۵۰.۰۰۰ تومان
ضبط کننده 8کانال مدلXVR-5108 HS-4K ضبط کننده 8کانال تحت شبکه داهوا مدلXVR-5108 HS-4K یکی دیگر ازXVR های موجود دربازار می

ضبط کننده 8کانال تحت شبکه داهوا مدلXVR-5108HS-i

۴.۴۵۰.۰۰۰ تومان
ضبط کننده 8کانال مدلXVR-5108HS-i ضبط کننده 8کانال تحت شبکه داهوا مدلXVR-5108HS-i یکی دیگر ازXVR های موجود دربازار می باشد. و

ضبط کننده16کانال تحت شبکه داهوامدلXVR-4116HS-i

۵.۳۹۰.۰۰۰ تومان
ضبط کننده 16کانال مدلXVR-4116HS-i ضبط کننده16کانال تحت شبکه داهوامدلXVR-4116HS-i یکی دیگر ازXVR های موجود دربازار می باشد. و دارای یک

ضبط کننده16کانال تحت شبکه داهوامدلXVR-5116HS-S2

۷.۹۲۰.۰۰۰ تومان
ضبط کننده16کانال مدلXVR-5116HS-S2 ضبط کننده16کانال تحت شبکه داهوامدلXVR-5116HS-S2 یکی دیگر ازXVR های موجود دربازار می باشد. و دارای یک پورت

ضبط کننده32کانال تحت شبکه داهوامدلXVR-5232AN-S2

۱۷.۵۰۰.۰۰۰ تومان
ضبط کننده32کانال مدلXVR-5232AN-S2 ضبط کننده32کانال تحت شبکه داهوامدلXVR-5232AN-S2 یکی دیگر ازXVR های موجود دربازار می باشد. و دارای یک پورت