نمایش یک نتیجه

ضبط کننده32کانال تحت شبکه داهوامدلXVR-5232AN-S2

۱۷.۵۰۰.۰۰۰ تومان
ضبط کننده32کانال مدلXVR-5232AN-S2 ضبط کننده32کانال تحت شبکه داهوامدلXVR-5232AN-S2 یکی دیگر ازXVR های موجود دربازار می باشد. و دارای یک پورت