نمایش دادن همه 4 نتیجه

ضبط کننده 16کانال تحت شبکه داهوا مدلXVR-5216AN-S2

۸.۶۰۰.۰۰۰ تومان
ضبط کننده 16کانال مدلXVR-5216AN-S2 ضبط کننده 16کانال تحت شبکه داهوا مدلXVR-5216AN-S2 یکی دیگر ازXVR های موجود دربازار می باشد. و

ضبط کننده 8کانال تحت شبکه داهوا مدلXVR-1B08-i

۲.۳۴۰.۰۰۰ تومان
ضبط کننده 8کانال مدلXVR-1B08-i ضبط کننده 8کانال تحت شبکه داهوا مدلXVR-1B08-i یکی دیگر ازXVR های موجود دربازار می باشد. و

ضبط کننده 8کانال تحت شبکه داهوا مدلXVR-5108 HS-4K

۶.۴۵۰.۰۰۰ تومان
ضبط کننده 8کانال مدلXVR-5108 HS-4K ضبط کننده 8کانال تحت شبکه داهوا مدلXVR-5108 HS-4K یکی دیگر ازXVR های موجود دربازار می

ضبط کننده 8کانال تحت شبکه داهوا مدلXVR-5108HS-i

۴.۴۵۰.۰۰۰ تومان
ضبط کننده 8کانال مدلXVR-5108HS-i ضبط کننده 8کانال تحت شبکه داهوا مدلXVR-5108HS-i یکی دیگر ازXVR های موجود دربازار می باشد. و