نمایش 1–16 از 21 نتیجه

دوربین بولت داهواAHDصدادارمدلHFW-1200TP-A

۱.۱۵۰.۰۰۰ تومان
دوربینAHDصدادارمدلHFW-1200TP-A دوربین بولت داهواAHDصدادارمدلHFW-1200TP-A دو مگاپیکسلی محصولی از برند داهوا است. حسگر به کار برده شده در این دوربین از

دوربین بولت داهواAHDفول کالرمدلHFW-1509TLMP

۱.۹۳۰.۰۰۰ تومان
دوربین بولت فول کالرمدلHFW-1509TLMP دوربین بولت داهواAHDفول کالرمدلHFW-1509TLMP پنج مگاپیکسلی محصولی از برند داهوا است. حسگر به کار برده شده

دوربین بولت داهواAHDفول کالرمدلHFW-1509TP

۲.۰۷۰.۰۰۰ تومان
دوربین بولت فول کالرمدلHFW-1509TP دوربین بولت داهواAHDفول کالرمدلHFW-1509TP پنج مگاپیکسلی محصولی از برند داهوا است. حسگر به کار برده شده

دوربین بولت داهواAHDفولکالرمدلHFW-1209CMP

۱.۱۴۰.۰۰۰ تومان
دوربین بولت فولکالرمدلHFW-1209CMP دوربین بولت داهواAHDفولکالرمدلHFW-1209CMP دو مگاپیکسلی محصولی از برند داهوا است. جزو دوربین های سقفی محسوب میشود. حسگر

دوربین بولت داهواAHDفولکالرمدلHFW-1209CP

۱.۰۰۰.۰۰۰ تومان
دوربین بولت فولکالرمدلHFW-1209CP دوربین بولت داهواAHDفولکالرمدلHFW-1209CP دو مگاپیکسلی محصولی از برند داهوا است. جزو دوربین های سقفی محسوب میشود. حسگر

دوربین بولت داهواAHDفولکالرمدلHFW-1209TLMP

۱.۲۰۰.۰۰۰ تومان
دوربین بولت فولکالرمدلHFW-1209TLMP دوربین بولت داهواAHDفولکالرمدلHFW-1209TLMP دو مگاپیکسلی محصولی از برند داهوا است. جزو دوربین های سقفی محسوب میشود. حسگر

دوربین بولت داهواAHDمدلB1A21P

۶۶۶.۰۰۰ تومان
دوربین بولت مدلB1A21P دوربین بولت داهواAHDمدلB1A21P دو مگاپیکسلی محصولی از برند داهوا است. حسگر به کار برده شده در این

دوربین بولت داهواAHDمدلB2A21P

۸۴۵.۰۰۰ تومان
دوربین بولت مدلB2A21P دوربین بولت داهواAHDمدلB2A21P دو مگاپیکسلی محصولی از برند داهوا است. حسگر به کار برده شده در این

دوربین بولت داهواAHDمدلHFW-1200 CMP

۹۹۵.۰۰۰ تومان
دوربینAHDمدلHFW-1200 CMP دوربین بولت داهواAHDمدلHFW-1200 CMP دو مگاپیکسلی محصولی از برند داهوا است. حسگر به کار برده شده در این

دوربین بولت داهواAHDمدلHFW-1200 DP

۱.۳۵۰.۰۰۰ تومان
دوربین بولت مدلHFW-1200 DP دوربین بولت داهواAHDمدلHFW-1200 DP دو مگاپیکسلی محصولی از برند داهوا است. حسگر به کار برده شده

دوربین بولت داهواAHDمدلHFW-1200 RP

۲.۱۶۰.۰۰۰ تومان
دوربین بولت مدلHFW-1200 RP دوربین بولت داهواAHDمدلHFW-1200 RP دو مگاپیکسلی محصولی از برند داهوا است. حسگر به کار برده شده

دوربین بولت داهواAHDمدلHFW-1200 SP

۱.۰۲۰.۰۰۰ تومان
دوربین بولت مدلHFW-1200 SP دوربین بولت داهواAHDمدلHFW-1200 SP دو مگاپیکسلی محصولی از برند داهوا است. جزو دوربین های سقفی محسوب

دوربین بولت داهواAHDمدلHFW-1200 THP

۱.۰۱۰.۰۰۰ تومان
دوربین بولت مدلHFW-1200 THP دوربین بولت داهواAHDمدلHFW-1200 THP دو مگاپیکسلی محصولی از برند داهوا است. حسگر به کار برده شده

دوربین بولت داهواAHDمدلHFW-1200 TP

۱.۰۲۰.۰۰۰ تومان
دوربین بولت مدلHFW-1200 TP دوربین بولت داهواAHDمدلHFW-1200 TP دو مگاپیکسلی محصولی از برند داهوا است. جزو دوربین های سقفی محسوب

دوربین بولت داهواAHDمدلHFW-1200TLP

۹۸۰.۰۰۰ تومان
دوربین بولت مدلHFW-1200TLP دوربین بولت داهواAHDمدلHFW-1200TLP دو مگاپیکسلی محصولی از برند داهوا است. حسگر به کار برده شده در این

دوربین بولت داهواAHDمدلHFW-1230DP

۱.۴۷۵.۰۰۰ تومان
دوربین بولت مدلHFW-1230DP دوربین بولت داهواAHDمدلHFW-1230DP دو مگاپیکسلی محصولی از برند داهوا است. حسگر به کار برده شده در این