نمایش دادن همه 9 نتیجه

دستگاه ضبط کننده AHD اس ویژن Xvr 1A08

۱.۹۵۰.۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط کننده AHD اس ویژن مدل ۱A08، یک دستگاه XVR، با ۸ کانال است. قابلیت پشتیبانی از یک عدد

دستگاه ضبط کنندهDVRاس ویژن مدلS-2604AI

۲.۶۵۶.۰۰۰ تومان
دستگاه DVRاس ویژن مدلS-2604AI دستگاه ضبط کنندهDVRاس ویژن مدلS-2604AI یکی دیگر ازDVR های موجود دربازار می باشد برای دمای ۱۰-

دستگاه ضبط کنندهDVRاس ویژن مدلS-2608AI

۰ تومان
دستگاه 8کانالDVRاس ویژن مدلS-2608AI دستگاه ضبط کنندهDVRاس ویژن مدلS-2608AI یکی دیگر ازDVR های موجود دربازار می باشد برای دمای ۱۰-

دستگاه ضبط کنندهDVRاس ویژن مدلS-2616AI

۰ تومان
دستگاهDVRاس ویژن مدلS-2616AI دستگاه ضبط کنندهDVRاس ویژن مدلS-2616AI یکی دیگر ازDVR های موجود دربازار می باشد برای دمای ۱۰- تا

دستگاه ضبط کنندهDVRاس ویژن مدلS-2704

۰ تومان
دستگاه ضبط کننده4کانالDVRمدلS-2704 دستگاه ضبط کنندهDVRاس ویژن مدلS-2704 یکی دیگر ازDVR های موجود دربازار می باشد برای دمای ۱۰- تا

دستگاه ضبط کنندهDVRاس ویژن مدلS-2832XN

۱۴.۸۵۹.۰۰۰ تومان
دستگاه32کانالDVRاس ویژن مدلS-2832XN دستگاه ضبط کنندهDVRاس ویژن مدلS-2832XN یکی دیگر ازDVR های موجود دربازار می باشد برای دمای ۱۰- تا

دستگاه ضبط کنندهDVRاس ویژن مدلS-7308BS

۳.۵۵۷.۰۰۰ تومان
دستگاه8کانالDVRاس ویژن مدلS-7308BS دستگاه ضبط کنندهDVRاس ویژن مدلS-7308BS یکی دیگر ازDVR های موجود دربازار می باشد برای دمای ۱۰- تا

دستگاه ضبط کنندهDVRاس ویژن مدلS-7308EN

۱.۹۹۹.۰۰۰ تومان
دستگاه 8کانالDVRاس ویژن مدلS-7308EN دستگاه ضبط کنندهDVRاس ویژن مدلS-7308EN یکی دیگر ازDVR های موجود دربازار می باشد برای دمای ۱۰-

دستگاه ضبط کنندهxvrاس ویژن مدلS-7304BS

۱.۸۶۸.۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط کنندهxvrاس ویژن مدلS-7304BS دستگاه ضبط کنندهxvrاس ویژن مدلS-7304BS یکی دیگر ازxvr های موجود دربازار می باشد برای دمای