نمایش دادن همه 4 نتیجه

ضبط کننده 64کانال تحت شبکه داهوا مدلNVR-5864-4KS2

۳۵.۱۰۰.۰۰۰ تومان
ضبط کننده تحت شبکه داهوا مدلNVR-5864-4KS2 ضبط کننده 64کانال تحت شبکه داهوا مدلNVR-5864-4KS2 یکی دیگر ازNVR های موجود دربازار می

ضبط کننده 64کانال تحت شبکه داهوا مدلNVR-608-64-4KS2

۴۹.۸۰۰.۰۰۰ تومان
ضبط کننده تحت شبکه داهوا مدلNVR-608-64-4KS2 ضبط کننده 64کانال تحت شبکه داهوا مدلNVR-608-64-4KS2 یکی دیگر ازNVR های موجود دربازار می

ضبط کننده64 کانال داهوا مدل NVR-60864-4KS2

۴۹.۸۰۰.۰۰۰ تومان
ضبط کننده64 کانال داهوا مدل NVR-60864-4KS2 یکی دیگر از nvr های موجود دربازار می باشد.  این دستگاه 1.5 یونیت می

ضبط کننده64 کانال داهوا مدل NVR5864-4KS2

۳۵.۱۰۰.۰۰۰ تومان
ضبط کننده64 کانال داهوا مدل NVR5864-4KS2 یکی دیگر از nvr های موجود دربازار می باشد.  این دستگاه 1.5 یونیت می