نمایش دادن همه 6 نتیجه

ضبط کننده 32کانال تحت شبکه داهوا مدلNVR-42324KS2

۸.۴۵۰.۰۰۰ تومان
ضبط کننده 32کانال تحت شبکه داهوا مدلNVR-42324KS2 ضبط کننده 32کانال تحت شبکه داهوا مدلNVR-42324KS2یکی دیگر ازNVR های موجود دربازار می

ضبط کننده 32کانال تحت شبکه داهوا مدلNVR-4432-4KS2

۱۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان
ضبط کننده تحت شبکه داهوا مدلNVR-4432-4KS2 ضبط کننده 32کانال تحت شبکه داهوا مدلNVR-4432-4KS2 یکی دیگر ازNVR های موجود دربازار می

ضبط کننده 32کانال تحت شبکه داهوا مدلNVR-5232-4KS2

۱۳.۲۸۰.۰۰۰ تومان
ضبط کننده تحت شبکه داهوا مدلNVR-5232-4KS2 ضبط کننده 32کانال تحت شبکه داهوا مدلNVR-5232-4KS2 یکی دیگر ازNVR های موجود دربازار می

ضبط کننده 32کانال تحت شبکه داهوا مدلNVR-5432-4KS3

۱۹.۱۰۰.۰۰۰ تومان
ضبط کننده تحت شبکه داهوا مدلNVR-5432-4KS3 ضبط کننده 32کانال تحت شبکه داهوا مدلNVR-5432-4KS3 یکی دیگر ازNVR های موجود دربازار می

ضبط کننده تحت شبکه داهوا مدل DH-4232-4KS2

۸.۴۵۰.۰۰۰ تومان
ضبط کننده تحت شبکه داهوا مدل DH-4232-4KS2  یکی از بهترین nvrهای موجود در بازار می باشد. ابعاد این دستگاه 1

ضبط کننده تحت شبکه داهوا مدل DH-4432-4KS2

۱۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان
ضبط کننده تحت شبکه داهوا مدل DH-4432-4KS2 یکی دیگر از nvr های موجود دربازار می باشد.  این دستگاه 1.5 یونیت