نمایش دادن همه 13 نتیجه

سوئیچ 16پورت اترنت گیگ HRUI HR-SWG00160D

۴.۲۵۰.۰۰۰ تومان
 سوئیچ 16پورت اترنت گیگ HRUI HR-SWG00160D سوئیچ 16 پورت اترنت گیگ HRUI HR-SWG00160D این سوئیچ HRUI  دارای POE  نیست. ابعاد

سوئیچ 24 پورت اترنت گیگ HRUI HR-SWG00240D

۴.۴۵۰.۰۰۰ تومان
ویژگی های سوئیچ 24 پورت اترنت گیگ HRUI HR-SWG00240D سوئیچ 24 پورت اترنت گیگ HRUI HR-SWG00240D این سوئیچ HRUI  دارای

سوئیچ 4 پورت اترنت HRUI مدل HR-SWG1050

۷۸۱.۰۰۰ تومان
ویژگی های سوئیچ 4 پورت اترنت HRUI مدلHR-SWG1050 سوئیچ 4 پورت اترنت و 1 پورت آپلینک گیگ HRUI مدل HR-SWG1050

سوئیچ 4 پورت اترنت HRUI مدل HR901-AXG-411NS-120

۲.۳۹۰.۰۰۰ تومان
ویژگی های سوئیچ 4 پورت اترنت HRUI مدلHR901-AXG-411NS-120 سوئیچ 4 پورت اترنت و 1 پورت SFP گیگ و 1 پورت

سوئیچ 4 پورت اترنت HRUI مدل HR901-AXG-42NS-120

۲.۶۳۰.۰۰۰ تومان
ویژگی های سوئیچ 4 پورت اترنت HRUI مدلHR901-AXG-42NS-120 سوئیچ 4 پورت اترنت و 2 پورت SFP گیگ HRUI مدل HR901-AXG-42NS-120

سوئیچ 4 پورت اترنت گیگ HRUI مدل HR-SWG1050

۸۷۵.۰۰۰ تومان
ویژگی های سوئیچ 4 پورت اترنت گیگ HRUI مدل HR-SWG1050 سوئیچ 4 پورت اترنت گیگ HRUI مدل HR-SWG0050 این سوئیچ

سوئیچ 8 پورت اترنت HRUI مدل HR-SW0080

۶۴۵.۰۰۰ تومان
ویژگی های سوئیچ 8 پورت اترنت HRUI مدلHR-SW0080 سوئیچ 8 پورت اترنت HRUI مدل HR-SW0080 این سوئیچ HRUI  دارای POE 

سوئیچ 8 پورت اترنت گیگ HRUI مدل HR-SWG1080

۱.۲۳۰.۰۰۰ تومان
 سوئیچ 8 پورت اترنت گیگ HRUI مدل HR-SWG1080 سوئیچ 8 پورت اترنت گیگ HRUI مدل HR-SWG1080 این سوئیچ HRUI  دارای

سوئیچ شبکه اترنت مدیریتی HR-SWG20244S

۱۰.۳۰۰.۰۰۰ تومان
ویژگی های سوئیچ شبکه اترنت مدیریتی HR-SWG20244S ُسوئیچ شبکه اترنت مدیریتی HR-SWG20244S ابعاد :              

سوئیچ شبکه اترنت مدیریتی HR-SWG2082NS

۶.۴۳۰.۰۰۰ تومان
ویژگی های سوئیچ شبکه اترنت مدیریتی HR-SWG2082NS سوئیچ شبکه اترنت مدیریتی HR-SWG2082NS HRUI ابعاد :            

سوئیچ شبکه اترنت مدیریتی HR-SWTG342408S

۲۸.۲۰۰.۰۰۰ تومان
ویژگی های سوئیچ شبکه اترنت مدیریتی HR-SWTG342408S سوئیچ شبکه اترنت مدیریتی HR-SWTG342408S  HRUI ابعاد :            

سوئیچ شبکه اترنت مدیریتی HR-SWTG3424S

۱۳.۵۰۰.۰۰۰ تومان
ویژگی های سوئیچ شبکه اترنت مدیریتی HR-SWTG3424S سوئیچ شبکه اترنت مدیریتی HR-SWTG3424S ابعاد :              

سوئیچ شبکه اترنت مدیریتی HR-SWTG3448S

۱۸.۱۵۰.۰۰۰ تومان
ویژگی های سوئیچ شبکه اترنت مدیریتی HR-SWTG3448S سوئیچ شبکه اترنت مدیریتی HR-SWTG3448S HRUI ابعاد :