نمایش 1–16 از 21 نتیجه

سوئیچ 16 پورت HRUI مدل HR901-AF-1621GS-200

۵.۸۰۰.۰۰۰ تومان
ویژگی های سوئیچ 16 پورت HRUI مدل HR901-AF-1621GS-200 سوئیچ 16 پورت POE برند HRUI این سوئیچ HRUI  دارای POE  است.

سوئیچ 16 پورت HRUI مدل HR901-AF-1621GS-300

۷.۰۰۰.۰۰۰ تومان
ویژگی های سوئیچ 16 پورت HRUI مدل HR901-AF-1621GS-300 سوئیچ 16 پورت POE برند HRUI این سوئیچ HRUI  دارای POE  است.

سوئیچ 16 پورت POE گیگ HRUI HR901-AFG-162S-300

۱۰.۵۰۰.۰۰۰ تومان
ویژگی های سوئیچ 16 پورت POE مدل HRUI HR901-AFG-162S-300 سوئیچ 16 پورت POE برند HRUI با سرعت گیگا بیت بر

سوئیچ 24 پورت HRUI مدل HR901-AF-2421GS-300

۷.۲۴۰.۰۰۰ تومان
ویژگی های سوئیچ 24 پورت HRUI مدل HR901-AF-2421GS-300 سوئیچ 24 پورت POE برند HRUI این سوئیچ HRUI  دارای POE  است.

سوئیچ 24 پورت HRUI مدل HR901-AF-2422GS-300

۸.۹۹۵.۰۰۰ تومان
ویژگی های سوئیچ 24 پورت HRUI مدل HR901-AF-2422GS-300 سوئیچ 24 پورت POE برند HRUI این سوئیچ HRUI  دارای POE و

سوئیچ 24 پورت HRUI مدل HR901-AF-2422GS-400

۹.۳۱۵.۰۰۰ تومان
ویژگی های سوئیچ 24 پورت HRUI مدل HR901-AF-2422GS-400 سوئیچ 24 پورت POE برند HRUI این سوئیچ HRUI  دارای POE  و

سوئیچ ۴ پورت HRUI مدل HR100-AF-42N

۱.۵۷۰.۰۰۰ تومان
سوئیچ ۴ پورت HRUI مدل HR100-AF-42N سوئیچ ۴ پورت POE برند HRUI مدل HR100-AF-42 این سوئیچ HRUI  دارای POE  و

سوئیچ ۴ پورت HRUI مدل HR900-AF-41N

۱.۱۵۰.۰۰۰ تومان
ویژگی های سوئیچ شبکه HRUI مدل HR900-AF-41N سوئیچ ۴ پورت HRUI مدل HR900-AF-41N این سوئیچ HRUI  دارای POE  و همچنین

سوئیچ ۴ پورت HRUI مدل HR900-AF-42N

۱.۴۵۰.۰۰۰ تومان
ویژگی های سوئیچ شبکه HRUI مدل HR900-AF-42N سوئیچ ۴ پورت POE برند HRUI مدل HR900-AF-42N این سوئیچ HRUI  دارای POE 

سوئیچ 4 پورت POE گیگ و 2 پورت SFP گیگ HRUI مدل HR901-AXG-42NS-120

۲.۱۰۰.۰۰۰ تومان
ویژگی های سوئیچ 4 پورت  POE گیگ و 2 پورت SFP گیگ HRUI مدل HR901-AXG-42NS-120 سوئیچ 4 پورت POE گیگ

سوئیچ 4 پورت POE گیگHRUI مدل HR901-AFG-411S

۲.۵۶۰.۰۰۰ تومان
ویژگی های سوئیچ 4 پورت POE گیگHRUI مدل HR901-AFG-411S سوئیچ 4 پورت POE گیگ برند HRUI با سرعت گیگا بیت

سوئیچ 4 پورت POE گیگHRUI مدل HR901-AFG-42S

۲.۴۹۵.۰۰۰ تومان
ویژگی های سوئیچ 4 پورت POE گیگHRUI مدل HR901-AFG-42S سوئیچ 4 پورت POE گیگ برند HRUI با سرعت گیگا بیت

سوئیچ 8 پورت HRUI مدل HR100-AF-82GN

۲۸.۷۵۰.۰۰۰ تومان
ویژگی های سوئیچ شبکه HRUI مدل HR100-AF-82GN سوئیچ 8 پورت POE برند HRUI مدل HR100-AF-82GN این سوئیچ HRUI  دارای POE

سوئیچ 8 پورت HRUI مدل HR100-AF-82N

۲.۷۷۰.۰۰۰ تومان
ویژگی های سوئیچ شبکه HRUI مدل HR100-AF-82N سوئیچ 8 پورت POE برند HRUI مدل HR100-AF-82N این سوئیچ HRUI  دارای POE

سوئیچ 8 پورت HRUI مدل HR100-AF-8L2GN

۴.۲۶۰.۰۰۰ تومان
ویژگی های سوئیچ شبکه HRUI مدل HR100-AF-8L2GN سوئیچ 8 پورت POE برند HRUI مدل HR100-AF-8L2GN این سوئیچ HRUI  دارای POE

سوئیچ 8 پورت HRUI مدل HR900-AF-82GN

۲.۵۰۰.۰۰۰ تومان
ویژگی های سوئیچ 8 پورت HRUI مدل HR900-AF-82GN سوئیچ 8 پورت POE برند HRUI این سوئیچ HRUI  دارای POE و