نمایش دادن همه 6 نتیجه

ضبط کننده 16 کانال تحت شبکه داهوا مدل NVR-1B16

۴.۵۰۰.۰۰۰ تومان
ضبط کننده 16 کانال تحت شبکه داهوا مدل NVR-1B16 ضبط کننده تحت شبکه داهوا مدل NVR-1B16 یکی دیگر ازNVR های

ضبط کننده 16 کانال تحت شبکه داهوا مدل NVR-4116HS-4K-S2

۵.۳۰۰.۰۰۰ تومان
ضبط کننده تحت شبکه داهوا مدلNVR-4116HS-4K-S2 ضبط کننده 16 کانال تحت شبکه داهوا مدل NVR-4116HS-4K-S2 یکی دیگر ازNVR های موجود

ضبط کننده 16 کانال تحت شبکه داهوا مدلNVR-2216-4KS2

۰ تومان
ضبط کننده تحت شبکه داهوا مدلNVR-2216-4KS2 ضبط کننده 16 کانال تحت شبکه داهوا مدلNVR-2216-4KS2 یکی دیگر ازNVR های موجود دربازار

ضبط کننده 16 کانال تحت شبکه داهوا مدلNVR-4216HS-4K-S2-L

۶.۹۵۰.۰۰۰ تومان
ضبط کننده تحت شبکه داهوا مدلNVR-4216HS-4K-S2-L ضبط کننده 16 کانال تحت شبکه داهوا مدلNVR-4216HS-4K-S2-L یکی دیگر ازNVR های موجود دربازار

ضبط کننده تحت شبکه داهوا مدل DH-4116HS-4kS2

۵.۳۰۰.۰۰۰ تومان
ضبط کننده تحت شبکه داهوا مدل DH-4116HS-4kS2 یکی دیگر از محصولات موجود در بازار می باشد. ابعاد این ان وی

ضبط کننده تحت شبکه داهوا مدل DH-4216-4KS2

۶.۹۵۰.۰۰۰ تومان
ضبط کننده تحت شبکه داهوا مدل DH-4216-4KS2  یکی دیگر از محصولات موجود در بازار می باشد. ابعاد این ان وی