نمایش دادن همه 6 نتیجه

دستگاه ضبط کنندهxvrاس ویژن مدلS-7304BS

۱.۸۶۸.۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط کنندهxvrاس ویژن مدلS-7304BS دستگاه ضبط کنندهxvrاس ویژن مدلS-7304BS یکی دیگر ازxvr های موجود دربازار می باشد برای دمای

دستگاه ضبط کنندهxvrاس ویژن مدلS-7304EN

۲.۱۹۹.۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط کنندهxvrاس ویژن مدلS-7304EN دستگاه ضبط کنندهxvrاس ویژن مدلS-7304EN یکی دیگر ازxvr های موجود دربازار می باشد برای دمای

ضبط کننده 4 کانال تحت شبکه داهوا مدل XVR-1B04-i

۱.۸۲۰.۰۰۰ تومان
ضبط کننده 4 کانال تحت مدل XVR-1B04-i ضبط کننده 4 کانال تحت شبکه داهوا مدل XVR-1B04-i یکی دیگر ازXVR های

ضبط کننده 4 کانال تحت شبکه داهوا مدل XVR-4104HS-S1

۱.۶۸۰.۰۰۰ تومان
ضبط کننده 4 کانال مدل XVR-4104HS-S1 ضبط کننده 4 کانال تحت شبکه داهوا مدل XVR-4104HS-S1 یکی دیگر ازXVR های موجود

ضبط کننده 4 کانال تحت شبکه داهوا مدل XVR-5104 HS-4KL-i

۴.۳۵۰.۰۰۰ تومان
ضبط کننده 4 کانال مدل XVR-5104 HS-4KL-i ضبط کننده 4 کانال تحت شبکه داهوا مدل XVR-5104 HS-4KL-i یکی دیگر ازXVR

ضبط کننده 4 کانال تحت شبکه داهوا مدل XVR-5104HS-i

۲.۹۱۰.۰۰۰ تومان
ضبط کننده 4 کانال مدل XVR-5104HS-i ضبط کننده 4 کانال تحت شبکه داهوا مدل XVR-5104HS-i یکی دیگر ازXVR های موجود